Javni uporabniki

S kakovostnimi, lokalno pridelanimi živilskimi izdelki prek javnih naročil oskrbujemo številne šole, vrtce, domove starejših občanov, bolnišnice in javno upravo.

 

Kontakt

Šmartinska cesta 154
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 (0)15876100
F: +386 (0)15403381
E: info@zito.si
W: www.b2b.zito.si

Velik del porabnikov, vključenih v sistem javnih naročil prehranskih artiklov, predstavljajo občutljive skupine v vrtcih, šolah, bolnišnicah in domovih za starejše. Vrhunska kakovost in kontroliran izvor hrane sta zanje ključnega pomena, zato si v Skupini Žito prizadevamo za ozaveščanje javnih porabnikov o prednosti lokalno pridelanih živil, naročnikom pa zagotavljamo oskrbo z živili preverjenega, po možnosti lokalnega izvora in najvišje kakovsti.